Veel gestelde vragen


Onze vermelding op http://www.keurmerk.info
Omruilen:

Stuur het artikel (voldoende gefrankeerd) naar:

My-Beads
Postbus 10
2180 AA  Hillegom
Nederland

Spelregels omruilen:*

1. Bij uw omruiling voegt u een kopie van de originele factuur toe
2. Op deze kopie laat u ons weten welk artikel retour komt.
3. Op deze kopie laat u weten welk artikel u wilt ontvangen.
4. Gedragen artikelen ruilen wij niet om. U ontvangt deze per normale post retour.
5. Gebruik alleen het postbus adres, zoals hierboven staat.
6. Door u verzonden ongefrankeerde zendingen verwerken wij niet.
7. Ruilen binnen 14 dagen na ontvangst van het product/de producten.

*Uitzonderingen op ruilen:
oorsieraden (oorknoppen, oorhangers, oorcreolen etc.)  kunnen om hygiënische redenen niet geruild worden.
speciaal bestelde artikelen
speciaal vermaakte artikelen
indien u voor de derde keer ruiltGarantie:

Stuur het artikel (voldoende gefrankeerd) naar:

My-Beads
Postbus 10
2180 AA  Hillegom
Nederland


1. U voegt een kopie van de originele factuur toe, of de aankoopdatum vermelden (zie uw bankafschrift).
2. Op deze kopie laat u ons weten welke artikel retour komt. (bij een defecte sluiting, stuurt u de gehele armband)
3. Op deze kopie laat u weten wat er met het artikel is.
4. Gebruik alleen het postbus adres, zoals hierboven staat.
6. Door u verzonden ongefrankeerde zendingen verwerken wij niet.
7. U ontvangt binnen 1-2 weken bericht wat er met het artikel gaat gebeuren.
8. De garantie gevallen worden per artikel bekeken door de desbreffende leverancier.Klachten afhandeling:

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. 
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven.
Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch.

Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Onze gegevens:

My-Beads
Postbus 10
2180 AA  Hillegom
Nederland

maandag t/m donderdag 09.00 uur t/m 16.00 uur.
E-mail: 
Tel: 
       
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar My-Beads.com bij is  aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).Herroepingsrecht * :

- zie artikel 6, artikel 7, artikel 8, artikel 9 en artikel 10 van de algemene voorwaarden.

- Indien mogelijk in de originele verpakking.
- Kosten voor retourzending zijn voor de klant. 

‘’De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt( moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument.Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.’’

*Uitzonderingen op herroepingrecht:
- oorsieraden (oorknoppen, oorhangers, oorcreolen etc.) kunnen om hygiënische redenen niet terug genomen worden.
- speciaal bestelde artikelen
- speciaal vermaakte artikelen

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan:         My-Beads
Postbus 10, 2180 AA, Hillegom, Nederland

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

  • [Naam consumenten(en)]

  • [Adres consument(en)]

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Download herroepingsformulier in PDF: klik hierterug naar de website: klik hier